Начало / Новини / Новини и събития / Ден на отворените врати на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет

   
Ден на отворените врати на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се проведе Ден на отворените врати, организиран от Центъра за дистанционно обучение на Университета.

На откриването на събитието присъстваха заместник-ректорите на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова и доц. д-р Елиза Стефанова, проф. Румяна Пейчева-Форсайт, директор на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет, декани и ръководители на магистърски програми, които имат интерес към възможностите и развитието на дистанционното обучение в най-старото висше училище в България.

Събитието бе открито от проф. Форсайт, която благодари на ректорското ръководство за подкрепата и отбеляза, че двама от членовете на експертния съвет на Центъра – проф. Божанкова и доц. Стефанова, са заместник-ректори на Университета и благодари за тяхното присъствие. Тя отбеляза, че за година и половина заедно с колегите от Центъра са успели да напреднат в създаването на нормативна уредба в Софийския университет, която да помогне за стартирането на тази форма на обучение в най-големия университет в страната. По думите й, Софийският университет е изключително традиционен от гледна точка на своето функциониране и обучение и трансформирането на традиционните форми на обучение в дистанционни, при гарантиране на качеството, не е много лесен процес.

1

Проф. Румяна Пейчева-Форсайт

Проф. Форсайт подчерта, че екипът на Центъра очаква през април 2016 г. да има готовност да предостави пълен пакет с информация на Националната агенция за оценяване и акредитация и съвсем скоро да има и реални резултати. Според нея това ще е добра основа за всички факултети, които имат намерение да работят в тази област, да се подготвят за акредитация.

Проф. Форсайт акцентира върху основните цели на събитието – разясняване на нормативната уредба – национална и университетска – за акредитация и провеждане на дистанционна форма на обучение; запознаване с възможностите за обучение на онлайн преподавателите – програми и курсове за обучение; запознаване с текстове от правилника за организация на дейностите по повишаване на квалификацията на академичния и административен състав за провеждане на електронно дистанционно обучение в Софийския университет; демонстрация на добри практики в Университета; дискусия с представител от Националната агенция за оценяване и акредитация и ръководството на Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2

Проф. Форсайт благодари на проф. дмн Георги Тотков, че ще вземе активно участие в събитието и отбеляза, че той, заедно със своя екип, е автор на Националната нормативна уредба за дистанционната форма на обучение - правилник и на система от критерии на Националната агенция за оценяване и акредитация. Отскоро той е и ръководител на център за дистанционно обучение на Пловдивския университет и участва в множество акредитации в тази област.

3

Проф. д-р Ренета Божанкова

Заместник-ректорът проф. Ренета Божанкова благодари на организаторите на събитието за възможността от такава среща на всички заинтересувани от възможностите за създаване на дистанционно обучение в Софийския университет. Тя поздрави присъстващите от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков и подчерта, че университетските врати отдавна са отворени за дистанционното обучение и хората, които желаят, знаят и могат да подготвят успешния старт на дистанционната форма на обучение в Университета стават все повече. Проф. Божанкова отбеляза, че това е една важна стъпка, а академичната общност е направила много за популяризирането, подготовката на колегията, за създаването на електронните ресурси, които ще служат в обучението в дистанционната форма. Тя пожела успех на всички във форума и много плодотворни дискусии.