Начало / Новини / Новини и събития / Академическият съвет на Университета определи таксите за обучение в Софийския университет през учебната 2016/2017 г.

   
Академическият съвет на Университета определи таксите за обучение в Софийския университет през учебната 2016/2017 г.

На заседание, проведено на 2 март 2016 г., Академическият съвет определи размера на таксите за обучение на студенти за учебната 2016/2017 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Приетото увеличаване на таксите се отнася единствено за новоприети студенти и няма да важи за действащите студенти, които са започнали обучението си преди учебната 2016-2017 г.

Факултетът по медицина и Факултетът по химия и фармация не предлагат увеличаване на годишните такси за обучение на студенти и през следващата учебна година те ще се запазят в същия размер от 925 лева за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 720 лв. за специалностите в професионално направление „Здравни грижи“.

Академическият съвет прие предложенията на факултетите, обсъдени в Съвета на деканите на 29 февруари 2016 г., които предвиждат увеличаване на годишните такси за останалите 23 професионални направления, в които Софийският университет обучава студенти, между 40 и 239 лв. за редовната форма на обучение и между 15 и 370 лв. за задочната форма. Най-голямо е увеличението на годишната такса за задочно обучение в професионално направление „Педагогика“ - от 115 на 485 лв., и за редовно обучение в специалностите „Право“ и „Международни отношения“ – от 500 на 739 лв.

Таксата за кандидатстване в Софийския университет се запазва на нивото от миналата учебна година – 30 лв.

Студентските такси в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не са увеличавани от 2008 година. До този момент при определянето на субсидията за висшите училища не се отчиташе качеството на обучението, таксите бяха задържани на ниво отпреди осем години и Софийският университет, който е лидер в почти всички професионални направления, в които обучава студентите си, трупа дефицит за сметка на това, че заплаща за по-високо качество, а получава еднаква субсидия и по-ниски такси.

Приетото увеличение на размера на таксите за обучение в повечето случаи остава далеч под допустимия максимален размер според Закона за висше образование.