Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Системен администратор във Факултет по журналистика и масова комуникация

   

Срок за кандидатстване: 23.12.2019 г.

Факултет по журналистика и масова комуникация към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи:


Системен администратор на 4 часа

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Средно, висше образование;
2. Минимален трудов стаж и професионален опит – 2 години;
3. Владеене на Английски език е предимство;

Условия на труд:
Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок и основна работна заплата 375 лева.

Трудови задължения:

Осъществява програмното осигуряване на компютърните системи, осигурява антивирусна защита, администрира и поддържа компютърната зала, отстранява възникнали проблеми с основния софтуер, поддържа и актуализира уеб страницата на факултета.

Необходими документи:
Автобиография с актуална снимка, копие от диплома за образование и сертификати, копия на документи за придобит професионален и трудов стаж.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

Документите се подават на e-mail: maria_kamenska@admin.uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.