Начало / Новини / Календар / Публична лекция на доц. д-р Себастиан Финк от Университета в Инсбрук

Заседателна зала 2, Ректорат

На 14 март 2024 г. от 13.00 часа в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет ще се проведе публичната лекция на доц. д-р Себастиан Финк от Университета в Инсбрук | The Melammu Project, на тема “Conceptualizing the Divine in Ancient Mesopotamia in and beyond Myths”.

Доц. д-р Себастиан Финк завършва „Философия“ и „Древни близкоизточни изследвания“ в Университета в Инсбрук. След придобиването на докторска степен с дисертация на тема “Benjamin Lee Whorf, the Sumerians and the Influence of Language on Thought” (публикувана през 2015) работи по два научноизследователски проекта, свързани с колекцията от и направата на лексикален анализ на познатите в литературата като Emesal lamentations. През годините работи в Департамент „Стара история“ на Университета в Касел, като междувременно през 2017 заминава за Хелзинки, където започва изследователска работа към Finish Academy Cluster of Excellence “Changes in Sacred Texts and Traditions”. От 2020 работи на постоянен договор в Университета в Инсбрук. През 2022 се хабилитира с труд на тема “Mesopotamian Kingship between Reality and Fiction”. Себастиан Финк е асоцииран член на Finish Academy Cluster of Excellence “Ancient Near Easter Empires”, редовен член на научно изследователския проект в Хелзинки на тема “The origins of Emesal”, съставител на няколко сборника, главен редактор на няколко издания и от 2022 г. председател на Тhe Melammu Project.