Начало / Новини / Календар / Обучителен семинар и лекция на гл. ас. д-р Светослав Аначков на тема: „Рентгеново разсейване (SAXS/WAXS): Принципи, апаратура и приложения“

Заседателната зала на Факултета по химия и фармация, бул. "Джеймс Баучер" 1

На 14 март 2024 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация ще се проведе обучителен семинар, който включва лекция на гл. ас. д-р Светослав Аначков на тема: „Рентгеново разсейване (SAXS/WAXS): Принципи, апаратура и приложения“. По време на събитието ще бъде направена и демонстрация на живо на възможностите на апарата за SAXS/WAXS.

Преди лекцията ще бъдат представени възможностите за регистрация на учени като експерт-оценители в Програма „Хоризонт Европа“ и възможностите за регистрация на учени като експерт-оценители в програмите на Фонд „Научни изследвания“.