Начало / Новини / Календар / Научно-практическа конференция ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“

Аула, Ректорат

На 21 март 2024 г. в Аулата в Ректората на Софийския университет ще се проведе научно-практическа конференция с международно участие на тема: ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“.

Събитието се провежда по случай световния ден на социалната работа, който тази година е под надслов „Споделено бъдеще за трансформираща промяна“ и се организира от Българската асоциация за образование по социална работа, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация за образование по социална работа и Българската асоциация на социалните работници.

Официални гости на форума с пленарни доклади:

  • Д-р Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика
  • Виктория Тахова, изпълнителен директор на Агенцията за качество на социалните услуги
  • Проф. д-р Лазар Флорин (Florin Lazar), Университет в Букурещ, член на УС на Европейската асоциация на училищата по социална работа (EASSW), член на редакционния съвет на European Journal of Social Work, водещ редактор на Springer Book Series „Social Work Education and Practice“.

Конференцията ще се проведе със следните тематични секции:

Секция 1. Образованието по социална работа

Секция 2. Научни изследвания в социалната работа

Секция 3. Социални политики и добри практики в социалната работа 3

Докладите, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник.

Организационен комитет на конференцията:

Доц. д-р Росица Симеонова, СУ „Св. Климент Охридски“, председател на УС на БАОСР

Проф. д-р Людмила Векова, ПУ „Паисий Хилендарски“, зам.-председател на УС на БАОСР

Проф. д-р Веселина Илиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“, член на УС на БАОСР

Доц. д-р Лиляна Русанова, Технически Университет – Габрово, член на УС на БАОСР

Гл. ас. д-р Мария Стойкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, член на УС на БАОСР

Гл. ас. д-р Теодорина Милушева, СУ „Св. Климент Охридски“, член на БАОСР

Гл. ас. д-р Атанас Генчев, СУ „Св. Климент Охридски“, член на БАОСР

Гл. ас. д-р Симеон Сапунджиев, СУ „Св. Климент Охридски“, член на БАОСР

Програма