Начало / Новини / Календар / Международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“

Конферентна зала, Ректорат

Стартов международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“ ще се проведе на 13 февруари 2024 г. от 13:00 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет. С него официално се откриват дейностите по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“, разработен от екип към Центъра за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (БАН).

Проектът е финансиран по конкурс за фундаментални научни изследвания от националния Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката на Република България, № КП-06-Н80/8 от 08.12.2023 г.

В официалната част на събитието след приветствия от страна на ректорското ръководство на Софийския университет и директора на Института за исторически изследвания при БАН публична лекция на английски език ще изнесе проф. д-р Мартин Илерт (Университет „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг):

Тема на публичната лекция: Дискурси за богомилството в Западна Европа (Discourses on Bogomilism in Western Europe).

В международния семинар по проекта с ръководител проф. д-р Иван Христов ще вземат участие 20 учени от 5 академични институции в България, Германия и Полша. Семинарът ще се проведе на 13 февруари 2024 г. в Ректората на Софийския университет, където официалната част ще бъде водена от директора на Центъра за изследване на религиите проф. д-р Симеон Евстатиев. Работният семинар ще продължи на 14 февруари 2024 г. в Централната сграда на Българската академия на науките, където е организиран със съдействието на доц. д-р Надя Филипова, научен секретар на Института за исторически изследвания при БАН.

Повече подробности за цялата програма на публичното събитие и работния семинар вж. тук