Начало / Новини / Календар / Изпит-събеседване за специалност "Изобразително изкуство" и специалност "Графичен дизайн" за кандидат-студенти

СУ "Св. Климент Охридски"

На 23 юни 2024 г. от 9.00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе изпит-събеседване за специалност "Изобразително изкуство" и специалност "Графичен дизайн" за кандидат-студенти.

Изпит-събеседване, в рамките на който всеки от кандидатите представя портфолио.

Портфолиото включвамежду 15 и 25 работи на кандидат-студента, които са:

1. Произведения от областта на изобразителното изкуство или от областта на графичния дизайн, създадени от кандидат-студента (задължително).

2. Допълнителни материали по желание на кандидат-студента – авторски фотографии, скици, други проекти, грамоти за постижения, препоръки и др. (незадължително).

Произведенията, проектите и допълнителните материали могат да бъдат представени или в оригинал, или като репродукция на хартиен носител, или като дигитално портфолио, показано на лаптоп или таблет (с размер на дисплея не по-малък от 10 инча), собственост на кандидат-студента. Те трябва да бъдат организирани по категории.

По време на събеседването кандидат-студентът представя и коментира своите работи.

Изпитната комисия задава въпроси, чрез които изяснява готовността и мотивацията на кандидата да се обучава в Софийския университет.

Основните въпроси, на които кандидатът трябва да отговори, са свързани с:

1. Впечатления от посетени у нас художествени изложби (в национални и областни художествени институции, в представителни художествени галерии), музеи, галерии или конкретни произведения на изкуството, дизайна, графичния дизайн.

2. Впечатления от значими художествени събития (национални и международни).

3. Коментари върху творчеството или върху отделни произведения на изявени художници, които работят в сферата на съвременното изкуство, дизайна и пр.

4. Особеностите на творческия процес и изразните средства в неговите собствени произведения, включени в портфолиото.

5. Мотивацията му да кандидатства в посочената като първо желание специалност.

Методически указания

В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, както и от художествени произведения или проекти в областта на графичния дизайн. Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.

Поощрява се умението да излага мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н., както и избора на изразни средства.