Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Програма „Рила“ 2017

   

Срок за подаване на документи: 30 септември 2016 г.

 

Открит е конкурсът за кандидатстване по програма "Рила" (Партньорство Юбер Кюриен - PHC RILA) за двустранно сътрудничество между България и Франция, покриваща разходи за мобилност на учените, във всички научни области.

Подробна информация за конкурса е публикувана:

 

Обща презентация на Партньорство Юбер Кюриен:

 

Контакти по програма „Рила“

За френската страна:

г-н Жан-Жак Сегара
Аташе по университетското и научното сътрудничество
Посолство на Франция в България
Френски институт в България
пл. Славейков 3, ПК 673
София 1000 – България
тел. : +359 2 93 779 48
мейл : jean-jack.cegarra@institutfrancais.bg

За българската страна:

г-жа Геновева Жечева
Дирекция „Наука“
Министерство на образованието и науката
бул. „Княз Дондуков“ 2-А
София 1000
тел. : +359 2 92 17768
мейл : g.jecheva@mon.bg