Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Покана за финансиране на проекти, свързани с университетски и научни събития

   

Крайна дата за кандидатстване: 30 март 2018 г.

 

Френският институт в България обявява покана за финансиране на проекти, свързани с университетски и научни събития. Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки.

Всички университети (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.

Подробности за конкурса и формулярът за кандидатстване са публикувани на уеб-сайта на Френския институт:

http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/appel-a-projets/

 

За повече информация можете да се обърнете към Ива Дебренлиева, асистент към отдела за университетско и научно сътрудничество:

iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Тел. 02/9377948