Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Обявени са нови конкурси от Фонд "Научни изследвания" към МОН

   

Уважаеми колеги,

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви две конкурсни процедури:

- За финансиране на фундаментални научни изследвания: https://www.fni.bg/?q=node/463

- За финансиране на научни изследвания на млади учени: https://www.fni.bg/?q=node/464

 

Документите за участие в конкурсите са налични на посочените електронни адреси. Моля, внимателно да се запознаете с Насоките за кандидатстване за съответната конкурсна процедура и да следите за допълнителни пояснения на електронната страница на ФНИ, раздели Обяви (https://www.fni.bg/?q=fnititlenotice) и Въпроси и отговори (https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/6_2016/FUND-2016/FUND_Otgovori%E2%80%9307072016.pdf и https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/6_2016/MU-2016/MU_Otgovori-5072016.pdf).

 

Краен срок за кандидатстване по двете процедури: 17 часа на 7 септември 2016 г.

Място на подаване на документите: деловодството на ФНИ - София 1309 , бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б, ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“ по посока на САГБАЛ „Света София“)

Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg/. Проектното предложение и останалите приложими документи, включително декларациите по т. 3.1.1 и т. 3.1.2, следва да бъдат придружени с подписана извадка от системата на СУ и да бъдат предадени в отдел “Научна и проектна дейност” за последващо съгласуване и подписване от Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”. Получаването на подписаните документи става след 3 работни дни, считано от датата на подаването им в отдел “Научна и проектна дейност”.

 

Документите ще бъдат приемани и връщани всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в кабинета на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ (Информационен център на СУ), телефон за контакт: 02/9308 514.

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 30 август 2016 г.