Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / НИС организира практически курс "Управление на проекти финансирани от ЕС"

   

 

НИС при СУ ”Св. Климент Охридски”- гр. София

Ви кани да вземете участие в практически курс на тема:

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

 

09 февруари 2015 г. от 10 часа

гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 1, Химически факултет на СУ, етаж 8, зала 802

 

Целта на обучението е да изгради базисните знания и основни практически умения при управлението на проектите, финансирани от ЕС, източниците на финансиране, техническото и финансово управление на средствата, предоставени от оперативните програми, както и техническите и финансови документи при отчитането им.

Методът на обучение е интерактивен - лекции, дискусии, казуси и примери за добри практики.

Времетраене: 8 учебни часа

 

10 февруари 2015 г. от 10 часа

Презентационни умения

 

Да подготвите презентация само за 15 минути?! Тя да отговаря на европейските стандарти за бизнес комуникации и да е завладяваща и интерактивна?! Вие можете! Просто отделете половин ден и посетете предложения курс!

Курсът представя общоприетите в деловите среди в Европа изисквания към една добра презентация. Разглеждат се изискванията към структурата и съдържанието на презентацията, техническите изисквания при използване на PowerPoint с оглед улесняване на възприемането на съдържанието от страна на аудиторията, нормите за поведение пред аудитория – мимики, жестове, интерактивност. Предлагат се практически съвети за привличане и задържане на интереса на аудиторията.

Времетраене: 4 учебни часа

 

Обучението е 100% практически насочено. По време на обучението се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката.

ЦЕНА: 150 лв. /с вкл. ДДС/.

За студенти, докторанти, преподаватели и служители на СУ "Св.Климент Охридски"- цена на обучението - 50 лв. /с вкл. ДДС/.

Цената включва: персонални печатни материали и помагала; Wi-Fi интернет, безплатни кафе, чай и минерална вода , сертификат.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Банков превод след попълване на регистрационен формуляр за участие и изпращане на е-mail: kgeneva@tto.uni-sofia.bg

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
за участие в обучителни модули

 

Научноизследователски сектор (НИС)
бул. „Др. Цанков“, № 8
BG-1164, София, България
телефон: 865-46-86, 866-87-19
факс: 865-64-13
E-mail: info@nis.uni-sofia.bg
http://nis-su.eu/