Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2016 г.

   

Срок за кандидатстване: 29 октомври 2016 г., 17:00 ч.

Срок за съгласуване и подписване на документите от страна на СУ: 26 октомври 2016 г.

 

Целта на процедурата е да стимулира и подпомогне разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани български научни периодични издания.

Документите за участие в конкурса са налични на следния електронен адрес: https://www.fni.bg/node/530

Краен срок за кандидатстване: до 17:00 часа на 29 октомври 2016 г.

Място на подаване на документите:
Деловодството на ФНИ - София 1309 , бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б, ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“ по посока на САГБАЛ „Света София“)

 

Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg

Проектното предложение следва да бъдат придружено с подписана извадка от системата на СУ и да бъде предадени в отдел “Научна и проектна дейност” за последващо съгласуване и подписване от Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”. Получаването на подписаните документи става след 3 работни дни, считано от датата на подаването им в отдел “Научна и проектна дейност”.

 

Документите ще бъдат приемани и връщани всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в кабинета на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ (Информационен център на СУ), телефон за контакт: 02/9308 514.

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ:
26 октомври 2016 г.