Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви конкурс за финансиране на международни научни форуми

   

 

Уважаеми колеги,

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви конкурс за финансиране на международни научни форуми.

 

Изискванията за участие в конкурсите са налични на: https://www.fni.bg/

 

Място на подаване на документите:
Деловодството на ФНИ - София 1309 , бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б, ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“ по посока на САГБАЛ „Света София“)

Конкурсът е текущ, като кандидатурите ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.

Всички предложения следва да бъдат регистрирани в Електронната система за научноизследователски проекти на СУ: https://projects.uni-sofia.bg/

Декларация за липса на двойно финансиране можете да получите
всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в кабинета на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ (Информационен център на СУ), телефон за контакт: 02/9308 514.