Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви двa конкурса по програми за двустранно сътрудничество с Франция и Китай

   

Краен срок за кандидатстване по двете процедури: 17 часа на 3 октомври 2016 г.

 

Уважаеми колеги,

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви двa конкурса по програми за двустранно сътрудничество с Франция и Китай.

Документите за участие в конкурсите са налични на посочените електронни адреси:

- Франция

- Китай

- Обща информация за конкурсите по двустранно сътрудничество

 

Моля да се запознаете с Общите и специфичните насоки за кандидатстване за съответната конкурсна процедура и да следите за допълнителни пояснения на електронната страница на ФНИ, раздели Обяви и Въпроси и отговори.

 

Краен срок за кандидатстване по двете процедури: 17 часа на 3 октомври 2016 г.

 

Място на подаване на документите:

Деловодството на ФНИ - София 1309 , бул. „Aлександър Стамболийски“ № 239 Б, ет. 3 и 4 (входът е откъм ул. „Антон“ по посока на САГБАЛ „Света София“)

Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg/. Административното описания проектното предложение (на български и английски език), на които фигурира подпис на Ректор, следва да бъдат придружени с подписана извадка от системата на СУ и да бъдат предадени в отдел “Научна и проектна дейност” за последващо съгласуване и подписване от Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”. Получаването на подписаните документи, включително декларациите по т. 3.1.1 и т. 3.1.2, става след 3 работни дни, считано от датата на подаването им в отдел “Научна и проектна дейност”.

Документите ще бъдат приемани и връщани всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в кабинета на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ (Информационен център на СУ), телефон за контакт: 02/9308 514.

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ:
30 септември 2016 г.