Новини и събития

Практически семинар по проблемите на устния превод

На 30 и 31 май 2024 г. в рамките на работата по проект „Текст и действителност. Действителност и текст“ с ръководител проф. д-р Надежда Сталянова в рамките на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ се проведе практически семинар по проблемите на устния превод, насочен към студенти и преподаватели от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии. Водещ на семинара беше доц. д-р Елена Крейчова от Масариковия университет в Бърно, Чехия.

Изнесен семинар по въпросите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование

На 14 и 15 юни 2024 г. в СУЕО „Ал. С. Пушкин“ във Варна се проведе семинар на тема: „Връзката между различните етапи в българската образователна система като трансфер на знания в хуманитарните науки“, организиран от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с училището. Ръководител на проекта, реализиран в рамките на програма SUMMIT, е доц. д-р Антония Цанкова.

Всички новини
 
 
Кандидатстудентска кампания 2024
https://online.uni-sofia.bg
Кандидатстване за класиране: 13 юни - 3 юли 2024 г.