Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

 

Факултет по математика и информатика

Медицински факултет

Геолого-географски факултет

Стопански факултет

Физически факултет

Факултет по химия и фармация

Богословски факултет

Факултет по журналистика и масова комуникация

Философски факултет

Факултет по славянски филологии

Исторически факултет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Департамент по спорт