Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   
Места за прием на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, допълнителен прием за учебната 2023/2024 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. -допълнителен прием

кандидатстване: 09.02.2024 – 09.04.2024 г.

 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

2.3.

Философия

 

Философия на науката

 

1  

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

 

Онтология

 

 

1

 

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

 

3

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)  

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)  

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)  

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища)  

 

1

 

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

 

Етика

 

 

1

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

 

Етика (Постмодерна етика)

 

 

 

10.

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

 

Етика (Биоетика)

 

 

 

11.

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Логика

 

1

 

 

 

12.

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Логика (Приложна логика)  

 

13.

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

 

Логика (Логика в континенталната традиция)

 

 

14.

 

 

2.3.

 

 

Философия

 

Логика (Философска логика)  

 

15.

 

2.3.

Философия Философия с преподаване на английски език 3  

 

16.

 

 

3.1.

 

Социология, антропология и науки за културата

 

Културология (Историческа антропология на България)

 

1

 

 

 

17.

 

 

3.1.

 

Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

 

3

 

 

1

 

 

18.

 

 

3.2.

 

 

Психология

 

 

Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)

 

 

1

 

 

19.

 

 

3.2.

 

Психология Социална психология

 

1

 

 

 

20.

 

 

3.2.

 

 

Психология

 

Социална психология (Джендърна психология и изследвания на пола)

 

21.

 

 

3.2.

 

 

Психология

 

Социална психология (Социалнопсихологически изследвания на медиите и медийното въздействие)

 

22.

 

 

3.2.

 

 

Психология

 

Психология на развитието в детска и юношеска възраст

 

1

 

 

 

23.

 

 

3.3.

 

Политически науки Политически науки (Публична администрация)

 

1

 

 

1

 

 

24.

 

 

3.3.

 

 

Политически науки

 

Политически науки (Европеистика - Политика на разширяване на ЕС)

 

1

 

 

1

 

 

25.

 

 

3.3.

 

 

Политически науки

 

Политически науки (Европеистика - Исторически изследвания на ЕС)

 

26.

 

 

3.3.

 

 

Политически науки

 

Политически науки (Европеистика - Икономически изследвания на ЕС)

 

27.

 

 

3.3.

 

 

Политически науки

 

Политически науки (Европеистика - Медийна политика и право на ЕС)

 

28.

 

 

3.3.

 

 

Политически науки

 

Политически науки (Европеистика - Правни изследвания на ЕС)

 

29.

 

 

3.3.

 

 

Политически науки

 

Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС)

 

30.

 

 

3.3.

 

 

Политически науки

 

Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)

 

ОБЩО

 

 

18

 

 

5

 

Прием на докторанти в платена форма на обучение

шифър Професионално направление Докторска програма Редовно обучение Задочно обучение
1 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1 1
2 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология 1
3 3.3. Политически науки Публична администрация – с обучение на български и английски език 5 2