Начало / Новини / Новини и събития / В СУ бе открита изложба „Изкуството на конфликта“

   
В СУ бе открита изложба  „Изкуството на конфликта“

В Галерия „Алма матер“ в Ректората на Софийския университет бе открита изложбата „Изкуството на конфликта“, която е част от международен изложбен проект с куратор за България д-р Снежина Бисерова. Тя е организирана от специалност „Изобразително изкуство“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика и Културния център на СУ. Експозицията може да бъде разгледана до 19 март 2016г.

В изложбата „Изкуството на конфликта“ са представени около 40 графични творби на преподаватели и студенти от катедра „Изобразително изкуство“ към ФНПП – д-р Снежина Бисерова (ръководител на проекта), Цвета Петрова (основен сътрудник), проф. Буян Филчев, доц. Анна Цоловска и Виолета Апостолова. Със свои оригинални графични листове са представени и чуждестранните участници в проекта: д-р Алисия Снох-Павловска (Полша), Сара Вайсбърд (Мексико), Ребека Колеман (Уелс) и Ан Десмет (Англия).

5

Това е съвместен изложбен проект на автори от различни националности, който разглежда проблема за конфликта в най-широк смисъл. Изложбата представя творби, повлияни от проблемите, които вълнуват цял свят през изминалото столетие – военни, социални и лични конфликти. В чисто пластически аспект, конфликтът (противопоставянето) стои в основата на изобразителното изкуство и представлява основополагащ принцип в композицията, а в частност – в графичната композиция. По този начин, генерирайки конфликт, художникът използва огромен набор от пластически похвати, чрез които би могъл да поражда ритмичност и архитектоника. Така конфликтът в изкуството може да се превърне в структуриращо и съзидателно, а не деструктивно средство. В своите графични творби участниците в проекта – български и чуждестранни, представят своето виждане за проблема.

1

Част от творбите ще бъдат показани в рамките на изложбата „The Art of Conflict“ в Inky Cuttlefish Studios в Лондон (март-април 2016). Авторите Снежина Бисерова, Анна Цоловска, Виолета Апостолова и Цвета Петрова участват в изложбата по покана на английската художничка Анна Алкок. Включени са и работи на студенти от катедра „Изобразително изкуство“ към ФНПП на Софийския университет, както и на ученици от НУИИ „Илия Петров“, София - специалност „Графика“.

3
2