Начало / Новини / Новини и събития / СУ бе домакин на публичен дебат за стратегията и приоритетите на разширяването на ЕС към Югоизточна Европа

   
СУ бе домакин на публичен дебат за стратегията и приоритетите на разширяването на ЕС към Югоизточна Европа

В Централния военен клуб в София започна публичен дебат за стратегията и приоритетите на разширяването на ЕС към Югоизточна Европа. Конференцията е под патронажа и с участието на министъра на външните работи на България Даниел Митов.

Официални гости на събитието бяха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, г-жа Джема Грозданова, председател на парламентарната комисия по външни работи на България, Огнян Златев, председател на представителството на ЕК в София.

Конференцията на тема: „Ползите от членството в Европейския съюз – какво кандидатстващите могат да научат от ЕС и какво той може да научи от тях?” дава възможност на парламентаристи и представители на неправителствения сектор от шестте страни, водещи преговори за членство в ЕС, както и видни чуждестранни изследователи на европейската интеграция да обменят виждания и аргументи по тези стратегически въпроси.

Конференцията е заключителното събитие в рамките на проект МАХСАР по 7РП, реализиран от международен екип от изследователи, включващ представители на най-престижни европейски академични институции като Лондонското училище по икономика и политически науки, Свободния Берлински университет, Лайденския университет, Европейския институт във Флоренция, Централноeвропейкия университет, Будапеща и др., между които и Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Българският екип в този колектив е под ръководството на проф. Георги Димитров от катедра „Европеистика“ на Университета.

6

Проектът има за цел да максимализира потенциала за интеграция на Европейския съюз и резултатите от извършената изследователска работа, както и препоръките за политическите приоритети към Европейската комисия също ще бъдат предмет на обсъжданията.

Срещата бе открита от проф. Георги Димитров, преподавател в специалност „Европеистика” на СУ, който приветства всички присъстващи на събитието и отбеляза, че макар поради сложната международна обстановка сега да не е най-подходящият момент за обсъждане на темата за разширяване на Европейския съюз, такава дискусия е особено необходима. По думите му, колкото по-малко говорим и мислим за разширяването на ЕС, толкова по-далечно ще стане то. Това се дължи на факта, че присъединяването към ЕС зависи от фундаменталните реформи, които кандидат-членките предварително трябва да проведат, за да могат да подготвят своите общества за задълженията на пълноправното членство в съюза. Темата за присъединяване на нови държави-членки трябва да бъде поддържана жива, за да може да бъде превърната в реалност в подходящия момент, подчерта проф. Димитров и добави, че основната цел на дискусията е да се даде публичност на различни мнения, които да дадат по-ясна представа за случващото се и за предстоящите събития.

3

Джема Грозданова, председател на парламентарната комисия по външни работи на България, приветства всички присъстващи, пожела успешна работа на форума и изрази надеждата си дискусията да бъде ползотворна. Според нея като страна-член на ЕС и НАТО България носи сериозна отговорност за постигане и поддържане на дълготрайна стабилност и просперитет на региона. По думите й, най-правилният път към постигане на тези цели е присъединяването на Югоизточна Европа към ЕС. Джема Грозданова подчерта, че основната цел на България е да поддържа добросъседски отношения и да подкрепя реформите в страните в региона. Тя отбеляза, че днес, когато Европа е в процес на сериозни и интензивни икономически и институционални промени, дебатът за разширяването на Съюза е приоритет в неговия дневен ред. Укрепването на стабилността и европейските ценности в Югоизточна Европа означава инвестиция в изграждането на стабилна демокрация в съседните държави на ЕС, добави още тя и акцентира, че разширяването на Съюза е една от най-успешните политики на ЕС, въпреки скептицизма и недоверието, които има в някои страни-членки и техните граждани.

По думите на г-жа Грозданова, сътрудничеството между България и останалите страни в Югоизточна Европа в името на постигането на тази обща цел е изключително интензивно. Тя разгледа сложната обстановка в Европа в момента и отбеляза, че оттук- насетне вътрешната икономическа и социална сигурност на държавите в ЕС трябва да се гарантира основно чрез охраната на външните граници на Съюза чрез сътрудничеството на всички държави в Югоизточна Европа.

4

Огнян Златев, Джема Грозданова и проф. Анастас Герджиков

Огнян Златев, председател на представителството на ЕК в София, благодари на всички, че присъстват на толкова интересна и важна конференция. Според него сериозните промени в световен план са основателна причина за всички да бъдат подготвени за новите предизвикателства, пред които се изправят. Днес в Европа отново се говори много за сигурност, за човешки права, за енергийна сигурност, подчерта Златев и добави, че това са въпроси, които трябва да се разглеждат не само на национално и европейско ниво, но имат и регионални измерения и изискват активно международно сътрудничество. Разширяването на ЕС е важен фактор за стабилността и сигурността на региона, каза той и отбеляза, че ЕС има конкретни ползи от разширяването – прави Европа по-сигурно място за нейните жители, повишава качеството на живот на хората и прави Европа по-силна и просперираща.

Огнян Златев подчерта, че присъединяването на нови страни към ЕС носи ползи както на новите страни-членки, така и на старите. Живеем в интересни времена и няма съмнение, че усилията на всички нас са необходими за постигане на по-добро европейско бъдеще, каза още Златев. Поради тази причина е особено необходимо да се провеждат такива дискусии, да продължаваме да пишем и разказваме историята на Европа, подчерта той и пожела много успех на конференцията.

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас Герджиков изрази радостта си, че Университетът е домакин на форум, посветен на темата за предимствата от разширяването на Европейския съюз.

Ректорът подчерта, че темите на форума са изключително разнообразни и интересни и отбеляза, че проектът МАХСАР предлага не само критични анализи на ефекта от разширяването на съюза, но дава още различни модели на интеграция и изследва алтернативните начини за настоящото и бъдещото разширяване на ЕС. Ректорът подчерта, че най-важното постижение на проекта е оценяването на капацитета на интеграцията на ЕС и изследването на начините за засилване на този капацитет за политическа и икономическа интеграция. Тези резултати са полезни, защото ако има разминаване между общественото мнение и институционалните практики, може да бъде намерено решение за преодоляване на проблема, акцентира проф. Герджиков. По думите му, ако общественият скептицизъм за разширяване на ЕС се базира на вярването, че разширяването отслабва Съюза, то може да се започне публичен дебат и да се обсъдят реално последствията и добрите резултати от икономическата интеграция.

Проф. Герджиков изказа впечатленията си от амбициозната цел на проекта – да анализира проблемите и да предложи решения, които да бъдат основата на нови интеграционни политики. Той благодари на участниците и организаторите и изрази надежда, че всички ще имат възможност да вземат участие в интензивната програма на конференцията и им пожела бъдещи професионални успехи.

Програмата на конференцията можете да видите тук .

Подробна информация за събитието можете да видите тук .