Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 5 март 2016 г. почина доц. д-р Пламен Сидеров.

Поклонението ще бъде на 9 март 2016 г. от 12.30 часа в църквата на Централните софийски гробища.

Доц. Сидеров е роден на 29 март 1952 г. През 1977 г. се дипломира в специалност „Математика“, специализация „Алгебра“ в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. От 1978 г. до 1980 г. е редовен аспирант като през 1980 г. успешно защитава дисертация. От 1 март 1984 г. до смъртта си работи в катедра „Алгебра“ като асистент, старши асистент, главен асистент, доцент (1990).

Научните интереси на доц. Сидеров са в областта на асоциативни и лиеви алгебри с тъждества, групови алгебри над крайни полета. Доц. Сидеров получи дълбоки и значими резултати в тези съвременни области на алгебрата.

Доц. Сидеров отдаваше огромно значение на преподаването на алгебрата и на математиката като цяло. Поколения наред младите български математици се запознават с линейната и с висшата алгебра от учебниците, написани от доц. Пламен Сидеров. Благодарение на неговите усилия студентите разполагат с перфектни помагала по Теория на Галоа, Комутативна алгебра и Теория на числата. Многократно е участвал в подготовката на средношколци от цялата страна за олимпиади по математика. Издал е множество сборници за подготовка на средношколци за кандидат-студентски изпити и олимпиади по математика.

Доц. Пламен Сидеров беше добър приятел и колега, винаги ведър, с чувство за хумор и с изключителен усет за красотата в математиката.

С перфектната си многогодишна научна и преподавателска дейност той си заслужи славата на един от най-изявените лектори на Факултета по математика и информатика.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"