Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и език“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 25.07.2023 г. до 31.07.2023 г.

 

Научна група „Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и езикв проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 брой лица, които ще бъдат назначени на позиция Млад учен (R1), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен (R1)
2. Функции в екипа за изпълнение

Осъществява изследвания в сферата на дигиталната хуманитаристика

 • Изследвания в областта на дигиталната хуманитаристика с акцент създаване на дигитални ресурси
 • TEI / XML
3. Необходимо образование Висше, магистър (област хуманитаристика)
4. Необходима експертиза
 • Експертиза в областта на дигиталната хуманитаристика.
 • Участиe в научно-изследователски проекти, свързани с дигиталната хуманитаристикa
 • Експертиза в областта на TEI / XML

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен (R1)
Функции по проекта Осъществява изследвания в сферата на дигиталната хуманитаристика
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000
Брой месеци по проекта 30
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

 

Документи се приемат от 25.07.2023 г. до 31.07.2023 г. на имейл адрес: baramova@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 2.08.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 3.08.2023 г.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за който е ангажиран.

 

За допълнителна информация: baramova@uni-sofia.bg