Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Експерт Човешки ресурси в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: от 10 Януари 2020 г. до 16 Януари 2020 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE съгласно решение на Академичния съвет на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ от 29.05.2019 г. има утвърдено щатно разписание, за чието попълване се обявява конкурс за:

Щатна позиция/длъжност - Експерт Човешки ресурси в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

 

Отговорности и задължения:

 • Разработва планове, правила, процеси различни области на УЧР, включително набиране и селекция на персонал, кариерни пътеки, развитие на таланта, системи за възнаграждение, управление на представянето.
 • Разработва материали, насоки, практически инструменти, които да фасилитират коректната интерпретация и прилагане на стандартите в областта на УЧР в института.
 • Идентифицира подходящи възможности за обучение и консултира прилагането на методи и способи за развитие.
 • Изготвя отчети за проследяване на ключови показатели в областта на УЧР, които да бъдат основа за информирани решения и разработване на планове за действие.
 • Разработва и провежда проучвания на ангажираността на служителите, анализира резултатите и предлага конкретни действия за постигане на необходими подобрения, в области, където се наблюдават дефицити.

 

Необходимо образование и опит:

 • Висше образование ОКС „Магистър“, специалност икономика, управление на човешки ресурси
 • Стаж/професионален опит - Придобит стаж и професионален опит поне 5 години

 

Необходима експертиза:

 • Отлични познания на нормативните актове в областта на трудовото, данъчното и осигурителното право,
 • Опит в работа със софтуер за УЧР,
 • Много добро владеене на английски език,
 • Умения за работа в международен екип,
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда
 • Аналитично мислене
 • Лоялност и отговорност

 

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (свободен текст), адресирано до ръководителя на проект GATE
 • Автобиография,
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област

 

Документи се подават от 10.01.2020 г. до 16.01.2020 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 15.00 ч. на адрес: бул. „Цар Освободител“ № 15, отдел „Секретариат и деловодство“, етаж 1, стаи 114 и 115

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. На 17.01.2020 г. от 15.30 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 12.
 3. Избраното лице да бъде информирано писмено за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраното лице ще бъде назначено на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Силвия Илиева, ФМИ, Катедра „Софтуерни технологии“
e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg
тел.: 02/971 04 00

Десислава Петрова-Антонова
e-mail: d.petrova@fmi.uni-sofia.bg