Начало / Новини / Календар / Седмица на Алианса „Трансформация за Европа“ в София

Ректорат

От 26 до 30 септември Софийският университет е домакин на Седмицата на Алианса „Трансформация за Европа“, по време на която представители на партньорските университети ще дискутират по въпроси на докторантското обучение и съвместните докторски програми, както и предизвикателствата пред висшето образование. Ще се проведат съвместни докторантски курсове, а студенти по изобразително изкуство от Софийския университет и Университета на Силезия (Полша) ще работят в рамките на пленера „Памет и архитектура“.

Повече за програмата на Седмицата на Алианса „Трансформация за Европа“ може да прочетете тук .

Алиансът „Трансформация за Европа“ (Transform4Europe - T4EU): Европейският университет за предприемачи на знанието; Еразъм+ Европейски университети - EPP-EUR-UNIV-2020; Проект No 101004048) се състои от седем университета от различни региони в Европа. В него първоначално са включени Университетът Саарланд (Германия), Университета на Аликанте (Испания), Естонската академия на изкуствата (Естония), Университетът на Силезия в Катовице (Полша), Софийският университет „Климент Охридски“ (България), Университетът в Триест (Италия) и Университетът Витаутас Мгнус (Литва). От тази година към него се присъединяват нови партньори – университетите „Приморска (Словения), „Жан Моне“ (Франция) и „Католика“ (Португалия).

Партньорите от T4EU са си поставили амбициозната цел да изградят нов тип транснационално междууниверситетско сътрудничество. Научните и образователни дейности на Алианса са насочени към следните три изследователски области:

  • Цифрова трансформация и интелигентни региони
  • Трансформация на околната среда и устойчивост
  • Обществена трансформация, изграждане на общност и включване.