Начало / Новини / Календар / Проф. Миглена Николчина за поезията на Иван Станев

Театрална зала, Ректорат

Поредицата POIESIS / POLEMOS на Културния център на Софийския университет продължава на 13 март 2024 г. с разговор върху поезията на Иван Станев, воден от Миглена Николчина.

„Режисьор, драматург, теоретик, ненадминат майстор в работата с актьорите, „закъснял модернист“ и поет във всичко, Иван Станев остави след неочакваната си смърт пъзел в различни художествени сфери и на различни езици, чиито парченца тепърва ще събираме. Неговото въздействие през де факто апокрифните издания на „Избитите обитатели. Из тетрадките на един закъснял модернист“ (1994) и „Moon Lake“ (поемата, съпровождаща едноименния филм) е колкото подмолно, толкова и мощно. Почти 15 години след премиерата си филмът „Moon Lake“ (2009), в чиито меланхолни пейзажи от Камен бряг и северното Черноморие плуват отломъци от любимите поети на Станев, получи голямата награда на кинофестивал в Гранада – „закъснялост“, сама по себе си свидетелстваща за трайно постижение.“

Миглена Николчина

1

 

За този разговор, който със сигурност е само начало, Миглена Николчина кани Боян Манчев и Ани Васева, чийто съвместен регистър от философията през поезията до театралната сцена ще предложи достатъчно обхватна рамка за разбирането на Иван Станев като поет, работещ с езика през всички жанрове и форми.

POIESIS / POLEMOS цели да стимулира задълбочения публичен разговор върху българската поезия и нейните автори в последните десетилетия. Макар днес поезията да е силно маргинализирана и трудно да успява да привлече вниманието на по-широка публика, тя остава най-радикалната форма на езиково творчество и с това продължава да носи в себе си огромен потенциал, включително като творчески акт на социално смислопроизводство. А по този начин понякога, макар и опосредствано, да оказва влияние не само върху прозата, драматургията, останалите изкуства, философията и хуманитарните науки, но и върху онова, което наричаме „поетика на живота“.

Специфичният формат, в който един поет, писател, литератор или критик, представя по свой избор друг български поет, залага не само на компетентното, но и на лично ангажираното говорене „отвътре“. Това става в диалог с лично подбрани от представящия гости, като фокусът може да е върху цялото творчество, избран цикъл или дори една-единствена творба на поета, за когото се говори.

Следващи събития от поредицата POIESIS / POLEMOS:

17 април 2024 г. – Надежда Радулова за поезията на Миглена Николчина
15 май 2024 г. – Георги Арнаудов за поезията на Яна Букова, Силвия Чолева и Марин Бодаков