Начало / Новини / Календар / Научнопрактическа конференция ,,Детето и детският свят‘‘

Аула и Конферентна зала, Ректорат

Факултетът по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Научнопрактическа конференция, посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни ,,Детето и детският свят‘‘. Конференцията ще се състои на 1 и 2 юни 2024 г. в Аулата и Конферентната зала на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ .

Целта на конференцията е да събере на едно място млади и утвърдени учени, експерти и професионалисти от практиката. Форумът цели да спомогне за създаване и задълбочаване на устойчиви и ползотворни изследователски и практикоприложни партньорства; за споделяне на опит, постижения и предизвикателства; за търсене на решения, които да допринасят за създаването на адекватни на съвременната социална динамика, политики за образование и възпитание на децата и младежите.

Основните тематични направления на Конференцията са:

На 1 юни 2024 г.

• Детето и неговият вътрешен свят – доклади и дискусии на теми, свързани с психичното здраве на децата.

• Детето и неговото семейство – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред съвременното родителство.

• Детето и неговото училище – доклади и дискусии на теми, свързани с постижения и предизвикателства на училищното образование и възпитание; постижения и предизвикателства при взаимодействието между училището и всички останали общности, с които взаимодейства.

На 2 юни 2024 г.

• Детето и литературата за деца – теми и дискусии, свързани с детското образование, възпитание и развитие, описани в литературата за деца; разговори и срещи със съвременни автори на литературни произведения за деца.

• Детето и различията – доклади и дискусии на теми, свързани с предизвикателствата пред приобщаващото образование – за специалисти, работещи с деца със СОП, с даровити деца, с деца от етнически, религиозни, мигрантски общности.

• Детето и свободното време – актуални аспекти на предизвикателството ,,конструктивно оползотворяване на свободното от учене време“– за педагогически специалисти, реализиращи занимания по интереси.

• Детето и света на зависимостите – доклади и дискусии, свързани с опасни за детското здраве зависимости – алкохол, наркотични вещества, хазарт, храна, дигитални устройства и приложения – за психиатри, полицейски служители, диетолози, психотерапевти, токсиколози, лекари, неправителствени и доброволчески организации и др.

• Детето в дигиталния свят – доклади и дискусии, свързани с образованието, забавленията и комуникацията на децата в дигиталното пространство – насочена към специалисти по киберсигурност; създатели на платформи за обучение и образование; автори на дигитално съдържание за деца; инфлуенсъри, блогъри, влогъри и др.

• Детето и социалните грижи за него – доклади и дискусии, отразяващи постижения и предизвикателства, съпътстващи осигуряването на социални услуги и подпомагане на децата и техните семейства – специалисти, работещи в социални услуги за деца, АСП, ОЗД.

Съпътстващото събитие - Изложение ,,Детето и детският свят“, предоставя възможност за представяне и популяризиране на дейността на училища, центрове за занимания по интереси, неправителствени организации, атракциони за деца и др. и за популяризиране на продукти (книги, ученически пособия, дигитални платформи за учене и др.) и услуги, предназначени за деца.

Подробна информация за събитието е налична на сайта на Научнопрактическата конференция ,,Детето и детският свят“: https://www.conferencefp-sofia.com/

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".