Начало / Новини / Календар / Международно признати учени гостуват в Софийския университет през септември

Ректорат

Някои от най-известните европейски учени, които изследват междукултурната комуникация, демократичните гражданство и, най-общо казано, висшето образование, гостуват на Софийския университет този месец. Професорите Майкъл Байръм, Мартин Барет и Жил Руе ще вземат участие в различни формати и ще обменят опит с колеги от София, млади учени и гости между 27 и 29 септември 2023 г. Научните изследователи са на посещение в рамките на проекта SUMMIT, за да дебатират върху европейските ценности и съвременните социални предизвикателства

С поредица от публични и затворени дискусии, те ще допринесат за разбирането на въпроси като връзката между качеството на образованието и класациите на висшите училища, пътя към високите научни постижения, предизвикателствата пред висшето образование в междукултурна среда, ценностите за образованието на бъдещето и други.

Програма

Експертите са в София по покана на научната група „Европейски ценности и социални предизвикателства“, с ръководител професор д-р Мария Стойчева. Групата работи в рамките на проекта SUMMIT по три основни направления:

- устойчивост на демокрацията при множество кризи: изследване на интернализацията на политическите ценности и стабилността на демократичните институции;

- Европейски конституционализъм по време на конституционна поликриза, извънреден конституционализъм и преходен конституционализъм: подход, основан на ценности;

- Релевантност и ценности на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст. Малкомащабни изследователски проекти.

Ето и някои акценти от публичната програма на посещението на международните изследователи:

- 27 септември, 11:00 – 12:00: Публична лекция „Проблеми при създаването на съвместни докторски програми – научно ръководство и оценка“, проф. д-р Майкъл Байръм, изследовател в СУ „Св. Климент Охридски“, почетен професор в Университета на Дъръм, Великобритания;

- 29 септември, 10.30 – 12.00, Нова конферентна зала на СУ: Публична лекция „Университетски класации и високи постижения“, проф. Жил Руе, Университет Версай Сен Куентин ан Ивелин, Франция, член на консултативния съвет на SUMMIT;

- 29 септември, 15:30 – 17:30, Нова конферентна зала на СУ: Кръгла маса на тема „Междукултурно гражданство, европейски ценности и образование“, с участието на проф. Мартин Барет, привлечен учен към СУ „Св. Климент Охридски“, почетен професор по психология в Университета на Съри, Великобритания, експерт към Съвета на Европа, проф. Майкъл Байръм, проф. д-р Мария Стойчева и други.