Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. Ингеборг Братоева-Даракчиева- „Образи на прехода в българското игрално кино“

Театрална зала на Софийския университет, Ректорат

На 31 януари 2024 г. продължаваме поредицата „Култура на прехода“ – този път с фокус върху киното. От 18.30 ч. в Театралната зала на Софийския университет проф. Ингеборг Братоева-Даракчиева ще изнесе лекция на тема „Образи на прехода в българското игрално кино“.

Лекцията ще разгледа образите на социалния преход (1990–2007) в българското игрално кино след 1990 г. в контекста на три ключови тенденции: кризата на идентичността в обществото след краха на комунистическия режим, налагането на копродукциите като производствен модел и нарастващото влияние на световния кинопроцес върху българските филми.

Kultura-na-Prehoda-EVENT Cover-5(1)

Българското игрално кино отговаря на кризата на идентичността като оформя два наративни модела, условно наречени „В търсене на изгубената идентичност“ (преоценка на комунистическата епоха) и „В търсене на ориентири“ (изследване на настоящето). Вторият модел е пряко свързан с образите на прехода и неговото развитие е проследено във филми на Едуард Захариев, Людмил Тодоров, Иван Черкелов, Иглика Трифонова, Зорница-София, Камен Калев и др.

Съществено влияние върху образите на прехода в нашето игрално кино упражнява присъединяването на България към Европейския фонд за финансиране на копродукции, ЕВРОИМАЖ. След този акт все по-голяма част от филмите с българско участие се създават (според изискванията на фонда) като копродукции с поне още две страни. Този факт много сериозно поставя въпроса за конструирането на образите на българската съвременност и идентичност във филми на международни екипи, предназначени за международна публика. В търсене перспективите на това взаимодействие се изказва хипотезата, че бъдещето на нашето игрално кино зависи от намирането на баланс между създаването на националнозначими образи на българската реалност и амбициите на творците за глобално разпространение и признание.

Поредицата „Култура на прехода“, инициирана съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“, анализира не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират образа на прехода в публичното въображение. Лектори на поредицата досега са били доц. Михаил Груев, доц. Орлин Спасов, доц. Ани Бурова и проф. Камелия Николова.

В предстоящите издания до 24 април 2024 г. ще чуем още как архитектурата и визуалните изкуства осмислят случилото се през последните 30 години. Събитията от поредицата са с вход свободен. Ето и програмата на следващите лекции:

⚈ 28 февруари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Мария Василева: „В дебрите на прехода – визуалните изкуства в търсене на изход“

⚈ 27 март 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Анета Василева: „ВРЕМЕТО Е НАШЕ? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок“

⚈ 24 април 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. Александър Кьосев: „Непреходната култура и културата на прехода“

Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“.