Начало / Новини / Календар / Култура на прехода| Времето е наше? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок. Лекция на арх. Анета Василева

Театрална зала, Ректорат

90-те са най-политическото десетилетие в постсоциалистическата история на България, но архитектурно те завършват със събарянето само на една тоталитарна сграда –­ при това празна гробница, и то сред бурни дебати. В същото време, всичко, което е българската архитектура днес, е функция на прехода и на 90-те. Как се получава така?

Лекцията „ВРЕМЕТО Е НАШЕ? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок“ на д-р арх. Анета Василева ще разгледа малките сгради, но и големите архитектурни процеси, които започват именно през това десетилетие и влияят драматично на градската среда и до днес.

Това е седмото събитие от лекционния цикъл на Културния център на СУ, озаглавен „Култура на прехода“, инициирана съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“. Поредицата анализира не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират образа на прехода в публичното въображение.

Kultura-na-Prehoda-EVENT Cover-7

­­­–––

Последно събитие от серията:

⚈ 24 април 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. Александър Кьосев: Непреходната култура и културата на прехода

Минали събития:

27 септември 2023 г., 18.30 ч., Театрална зала | Доц. д-р Михаил Груев: Преходът в България и раждането на новата държавно-политическа система

25 октомври 2023,18.30 ч., Театрална зала | Доц. д-р Орлин Спасов: От социализъм към капитализъм: траектории на медиите след 1989 г.

29 ноември 2023, 18.30 ч., Театрална зала | Доц. д-р Ани Бурова: Литературата в контекстите на прехода. Преходът в интерпретациите на литературата

20 декември 2023, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. д.н. Камелия Николова: Образи на прехода в новата българска драма

31 януари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева: Образи на прехода в българското игрално кино

28 февруари 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Мария Василева: В дебрите на прехода – визуалните изкуства в търсене на изход

Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“.

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/811731054109607/