Начало / Новини / Календар / Кръгла маса на тема „Философски практики и приложно философстване“

Заседателната зала на Института по философия и социология (БАН) на бул. „Патриарх Евтимий“ №6, ет.2

Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциацията на преподавателите по философия организират кръгла маса на тема „Философски практики и приложно философстване“.

Събитието ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 10 до 13 часа в Заседателната зала на Института по философия и социология (Българска академия на науките) на бул. „Патриарх Евтимий“ №6, ет.2.

Организационният екип благодари на всички колеги за предложените теми на изказвания и заявеното участие. Благодарение на направените заявки, има възможност да бъде подредена една академично вълнуваща и добре наситена програма с изказвания, като ще се разполага и с време за обща дискусия. Събитието, освен за предварително регистрираните участници, е отворено за всички заинтересовани от обявената тема.

Поканени са всички заинтересовани от темата да се включат в кръглата маса!

Програма и резюмета на изказванията са достъпни онлайн на адрес: https://pwcbulgaria.wordpress.com/ppaphilosophy/

Poster-KM-30.09.23