Начало / Новини / Календар / Изпит по география за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 23 юни 2024 г. от 14.00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе изпит по география за кандидат-студенти.

Кандидатстудентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 8-9. клас, а останалите 60 – от учебния материал за 10. клас. Времетраенето на изпита е 3 часа.

Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Верните отговори се нанасят със син химикал на отделна бланка (а не на самия тест!), чрез ограждане с кръгче на една от четирите букви (А, Б, В, Г) за възможните отговори на съответния въпрос. Непопълнен отговор в бланката за съответен въпрос, или ако са оградени повече от един отговор на един въпрос, се счита за грешен отговор. Отбелязването на верния отговор в бланката по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, също се счита за грешен отговор. При отказ от отговор, който вече е бил отбелязан на бланката, кандидатстудентът трябва да използва знака Х. Всеки верен отговор носи по 1 точка.

Максималният брой точки от теста е 100. Оценката от теста се определя по специална формула с точност 0,04.