Начало / Новини / Календар / Изпит по френски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 22 юни 2024 г. от 9.00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе изпит по френски език за кандидат-студенти.

Конкурсният изпит по френски език цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът е писмен и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище граматически материал. Кандидатът трябва да има разширени лексически познания, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, превод и комплексен езиков тест.

Начин на провеждане на изпита
а ) Всеки елемент от изпита се изпълнява за определено време.
б ) Диктовката се прочита три пъти. След определеното за корекции време, -10 минути, всеки кандидат прибира диктовката си в плика с изпитните материали и повече не я вади оттам.
в ) Раздава се материалът за езиковия тест. Неговите елементи се изпълняват както следва:
- За граматическите задачи се дават 20 минути. След изтичане на времето листът с граматическите задачи се прибира в плика и повече не се вади.
- За тестовите въпроси за четене с разбиране се дават 40 минути. След изтичането на това време листът с тестовите въпроси се прибира в плика и повече не се вади. Отвън остава само текстът.
- За съчинението се дава 45 мин. След изтичането на това време съчинението се прибира в плика и повече не се вади.
г ) Раздава се преводът. За неговото изпълнение кандидатите разполагат с 45 минути.