Начало / Новини / Календар / Дискусионен семинар на тема „Лингвистиката и медицината – заедно за Човека“

Заседателна зала 1, Ректорат

На 01 март 2024 година в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет от 11 часа ще се проведе работна среща, посветена на допирните точки между медицината и лингвистиката, през/чрез които може да се разработи система от упражнения за възстановавяне на речевите способности при пациенти, които са загубили речевите си умения след тежки онкологични заболявания, след инсулт и други. Ще бъдат коментирани и актуални въпроси, свързани с превенцията срещу деменцията.

В дискусионния семинар ще се включат с изказвания невролози, неврохирурзи, психиатри, психолози, психолингвисти, логопеди и езиковеди. Идеята е да бъдат обединени усилията на специалистите и с оглед на съвременната наука и в двете направления (медицина и лингвистика) да се предложат работещи решения за възстановяването на речевите способности на болните хора, както и да се разработят практически съвети за техните близки, които са основен фактор при превъзмогването на проблемите.

Семинарът е организиран в рамките на два научни проекта, финансирани в Софийския университет. Проектът „Българският език в държавните институции и в публичното пространство“ е финансиран от ФНИ на МОН с Договор № КП-06-Н80/11 от 15.12. 2023 г. и е с ръководител доц. д-р Владислав Миланов. Вторият проект е на тема „Текст и действителност. Действителност и текст“ и е финансиран в рамките на проект SUMMIT на Софийския университет „Свети Климент Охридски“; научен ръководител е проф. д-р Надежда Сталянова.