Начало / Наука / Възможности за финансиране / Програми / Horizon 2020

   

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране за научни изследвания.

 

LEAR за Софийски университет:

Антоан Стойков

E-mail: stoykovantoan@gmail.com
Телефон: 0885 302 571

PIC за Софийски университет: 999887641