Начало / Наука / Възможности за финансиране / Програми / Еразъм+

   

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Националната агенция по администриране на програма „Еразъм+” за периода 2014-2020 за България е Център за развитие на човешките ресурси.

 

В програмата се предвиждат три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

 

Полезни връзки:

 

LEAR за Софийски университет:

Антоан Стойков

E-mail: stoykovantoan@gmail.com

Телефон: 0885 302 571

 

PIC за Софийски университет: 999887641