Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се провежда международна конференция „Представителната демокрация в криза“

   
В Софийския университет се провежда международна конференция „Представителната демокрация в криза“

В Конферентната зала на Софийски университет се провежда международната научна конференция „Представителната демокрация в криза: критични наративи за представителната демокрация в Европа“ (‘Representative Democracy in Crisis: Critical Narratives on Representative Democracy in Europe’). Събитието е организирано от научната група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ в рамките на проекта SUMMIT, който Университетът изпълнява.

В конференцията участват утвърдени и изявени специалисти от водещи европейски университети, които дискутират различните аспекти на кризата на представителната демокрация в Европа. Конференцията разглежда кризата на представителството и демокрацията, въображаемите основи на представителната демокрация, идеологиите и основополагащи конституционни митове. Разглеждат се влиянието на кризата и кризисния конституционализъм и политиките на страха върху представителната демокрация. Тенденциите към пост-демокрация и технокрация са централна част от конференцията.

1-12

Конференцията откри професор д-р Мария Стойчева, ръководител на научната група. Тя постави събитието в по-общия контекст на проекта „SUMMIT – Софийски университет – Маркер за иновации и технологичен трансфер“, който се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.

8

Професор Стойчева подчерта значението на проекта за развитието на изследователската дейност на Университета и приноса му за научното развитие и международното сътрудничество. Тя подчерта, че с този проект научната група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ е успяла да привлече много именити европейски учени, както и алумни на Софийския университет, които вече успешно са се реализирали по целия свят.

1-1

Професор д-р Мартин Белов, който ръководи научното направление „Европейски конституционализъм по време на конституционна поликриза, извънреден конституционализъм и преходен конституционализъм: подход, основан на ценности“ и е главен организатор на конференцията, подчерта релевантността на темата, напомняйки, че представителната демокрация е основен стълб на мисленето ни за политическата система.

1-2

Предвид видимите знаци за криза в представителната демокрация, е важно, че събитието ще даде форум за дискусия върху новите предизвикателства, сред които глобализацията, технологичните промени, върху които ще се концентрира събитието.

1-5