Начало / Университетът / Факултети

   

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9876 292
9308 223
факс: 9463 022

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9871 046
9308 351
факс: 9434 447

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9308 381
8468 290
факс: 8465 143

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9871 068
9308 389
факс: 9881 442

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9308 577
факс: 9443 293

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9308 337
факс: 8464 085

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

София 1574, ул. Шипченски проход 69 А

телефон: 8720 893
9706/ 201, 202, 203
факс: 8722 321

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

София 1000, ул. Московска 49

телефон: 9308 202
тел./факс: 9861 724

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1000, пл. "Света Неделя" 19

телефон: 9890 115
9883 950
факс: 9872 525

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3

телефон: 8738 310
факс: 8739 941

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

телефон: 8161 500
8687 180
факс: 8687 180

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

телефон: 8161 447
факс: 9625 276

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

София 1164, бул. Джеймс Баучър 1

телефон: 8161 423
факс: 9625 438

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1164 София, бул. Драган Цанков 8

телефон: 8167 300
тел/факс: 8656 641

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9308 385
факс: 9446 487

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

София 1407, ул. Козяк 1

телефон: 8687 140
факс: 9624 771