Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Новини от филиала в Бургас / Успешната кариерна реализация е сред приоритетните оси на сътрудничество между СУ и гимназията по компютърно програмиране в Бургас

   

19.03.2024

13

 

Успешната кариерна реализация е сред приоритетните оси на сътрудничество между Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Филиала на СУ в гр. Бургас и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации - гр. Бургас. С афлиирането на гимназията като асоциирано училище към СУ бе даден старт на редица инициативи с фокус върху кариерното развитие на учениците, в рамките на които са интегрирани дейности с ключови за Стопанския факултет бизнес партньори. Сред тях е участие на ученици от единадесети и дванадесети клас в хакатона на Американската търговска камара в България, организиран в партньорство със Стопанския факултет на СУ и Технически университет - София.

 

Осем ученици с интереси в областта на бизнеса разработват решения по реални казуси, предоставени от компании-членки на Американската търговска камара в България. Ментор на учениците от страна на СУ е доц. д-р Боряна Пелова – директор на магистърската програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ и координатор на дейностите между Стопанския факултет и гимназията. В рамките на работно посещение на доц. Пелова във Филиала на СУ в гр. Бургас в периода 13-18 февруари участниците в хакатона имаха възможност да получат менторство в процеса на разработване на решения по зададените казуси и да пречупят поставените задачи през призмата на академизма.

 

Стопанският факултет на СУ в партньорство с Филиала на СУ в гр. Бургас подкрепят развитието на млади таланти чрез интегрирана поредица от инициативи. Сред първите успешни съвместни проекти е кариерният форум в гр. Бургас, провел се през пролетта на 2023 г. В рамките на форума участващите ученици получиха професионално кариерно ориентиране и се запознаха с многообразие от възможности за успешна кариерна реализация. Работата по утвърждаване и развитие на форматите за кариерна подкрепа на ученици е сред приоритетите на двете страни.