Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет

   

  

 

 

На 4 януари 2023 г. Министерският съвет на Република България прие решение за разкриване на филиал на Алма матер в Бургас.

 

Съинициатор за създаването на филиала на Софийския университет е Община Бургас, която оказва активна подкрепа за развитието на изнесената структура в морския град.

 

От настоящата учебна година (2023/2024) във филиала да се подготвят студенти по пет специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление „Религия и теология“ за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма. В изнесена форма се предвижда обучение в една задочна бакалавърска и четири магистърски програми в професионално направление "История и археология". Тези специалности не се предлагат от други висши училища в региона.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

Музикални медийни технологии и тонрежисура

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

  • Религия и теология

Църковен мениджмънт

Християнско поклонничество

 

  • Музикално и танцово изкуство

Музикален артмениджмънт

Аудиовизуален дизайн

Аудиопродукция и мастеринг

Филмова и сценична музика

 

 

ПРОГРАМИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ФАКУЛТЕТИТЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ В ГР. БУРГАС

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Исторически факултет

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

Геолого-географски факултет:

 

Исторически факултет:

 

 

Факултет по педагогика:

 

 

 

ПРИЕМ:

Приемът в бакалавърската специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ в Бургас се осъществява по избор с оценки от държавен зрелостен изпит по музика, български език и литература и английски и с оценки от дипломата за средно образование по музика, информационни технологии и чужд език (балообразуване).

Приемът в бакалавърската специалност "История" (задочна форма) в Бургас се осъществява с оценки от държавен зрелостен изпит по "История и цивилизации" (ДЗИ1/ДЗИ2) или "Български език и литература" и ДЗИ по английски, немски, френски, испански, италиански, руски език + оценка по история от дипломата за средно образование (балообразуване).

Кандидатите за магистърските програми в направление "Музикално и танцово изкуство", "Религия и теология" и "История и археология" ще могат да подават заявленията си съобразно годишния правилник за прием в образователната и квалификационна степен "Магистър" на СУ.

За допълнителни подробности относно сроковете и начина на кандидатстване, мястото на обучение и др. следете информацията на тази страница.

 

Контакти:

За информация

info@burgas.uni-sofia.bg

тел: 0885985544

www: bs.uni-sofia.bg

 

 

 

 

Новини от филиала в Бургас

 

Ton