Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Новини от филиала в Бургас / Тристранно сътрудничество между Софийския университет, Гимназията по програмиране – гр. Бургас и Schwarz IT България

   

12.01.2024

1

 

През 2023 г. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в гр. Бургас получи статут на асоциирано училище към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. С това бургаската гимназия става първото извън София и третото в страната асоциирано училище към Софийския университет. Съвместните дейности между гимназията и Стопанския факултет на СУ се ръководят от доц. д-р Боряна Богданова – директор на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“. Една от целите е да се постигне синергия училище-университет-бизнес, като първите стъпките в тази посока вече са факт.

 

2

 

След поредица от тристранни срещи между Стопанския факултет на СУ, ПГКПИ и Schwarz IT Bulgaria бе уточнено, че технологичният лидер ще осигури ментори за практическото обучение на учениците от специалност „Програмиране на изкуствен интелект“. През м. декември 2023 г. екипът на Schwarz IT България и доц. Богданова посетиха гимназията. В рамките на работна среща с г-жа Димитрина Тодорова – директор на ПГКПИ, бяха уточнени редица въпроси със стратегическо значение за развитието на иновативни практики в посока на осигуряване на висококачествено образование и постигане на синергия училище-университет-бизнес.

 

3

 

Пенчо Добрев – директор на направление Data&AI, заедно със Слав Йолов и Любомир Ангелов, които са част от екипа на г-н Добрев, се срещнаха с учениците и поговориха за техните интереси в областта на изкуствения интелект, а доц. Богданова изнесе практически ориентирана лекция в областта. В резултат бяха идентифицирани следващите съвместни дейности, сред които е учебна екскурзия през м. март 2024 г., в рамките на която ученици на ПГКПИ – гр. Бургас ще получат професионално кариерно ориентиране от сектор „Кариерно развитие“ на СУ и ще опознаят различни кариерни пътеки от водещи професионалисти в областта на изкуствения интелект в Schwarz IT България.

 

4

 

Schwarz IT Bulgaria е основен партньор на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в гр. Бургас е първото училище в България, в което се преподава специалност „Програмиране на изкуствен интелект“. Филиалът на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас в тясно сътрудничество със Стопанския факултет подкрепя реализацията на планираните партньорски инициативи.