Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и език“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 19.05.2023 г. до 26.05.2023 г.

 

Научна група „Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и езикв проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 брой лица, които ще бъдат назначени на позиция Административен секретар, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
2. Функции в екипа за изпълнение Подпомага административно изпълнението на предвидените задачи на научната група
3. Необходимо образование Висше, магистър (област хуманитаристика)
4. Необходима експертиза Административен опит от поне 7 години в сходни дейности (участие в екипи на изследователски проекти и програми) е задължителен.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Административен секретар
Функции по проекта Подпомага администрирането на научните дейности в група 3.1.16 Дигитална хуманитаристика
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700
Брой месеци по проекта 38
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

 

Документи се приемат от 19.05.2023 г. до 26.05.2023 г. на имейл адрес: atotomanova@slav.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 29.05.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се кандидати ще бъдат информирани писмено до 01.06.2023 г.
  4. Избраният кандидат ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за който е ангажиран.

 

За допълнителна информация: atotomanova@slav.uni-sofia.bg