Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Покана за участие в Научната конференция „Бариери пред стопанското развитие в историческа перспектива“

   

08.02.2024

 

Центърът за стопанско-исторически изследвания и Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно организират научна конференция на тема „Бариери пред стопанското развитие в историческа перспектива“, която ще се проведе на 27 и 28 септември 2024 г. в гр. София.

Screenshot 2024-02-08 111048

Дискусиите по време на конференцията ще се концентрират в няколко основни направления:

  • Бариери на икономическия растеж в балканската/българската история през епохите;
  • Институционална структура и бариери на икономическия растеж;
  • Фактори, забавящи и ограничаващи икономическия растеж;
  • Политическият фактор и икономическият растеж в историческа перспектива – влияния, зависимости, тенденции;
  • Стопанският деец (търговецът, предприемачът, индустриалецът) и неговата роля за икономическия растеж;
  • Селището/регионът като среда за икономически растеж.

Заявки за участие , включващи кратко резюме (до 150 думи), се приемат до 1 юли 2024 г. на следния е-мейл адрес: cehr.conference@gmail.com.

Докладите от конференцията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в том девети на „Известия на ЦСИИ”, който е индексиран в Scopus.

Повече информация може да бъде получена от поканата за участие в конференцията .