Начало / Новини / Научни прояви / Климентови четения за млади изследователи

   

Срок за заявяване на участие : 24 ноември 2023 г.

 

ПОКАНА

за участие в традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” кани студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени да вземат участие в ежегодните Климентови четения за млади изследователи, организирани от катедрата.

Докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

Желаещите да участват в конференцията могат да изпращат заявки – тема и резюме (до 150 думи) на доклада, придружени с кратка биографична бележка за себе си до 24.11.2023 г. на e-mail: klimentovicheteniya@gmail.com

Докладите не трябва да надхвърлят 6 стандартни машинописни страници, а времето за представянето им е 15 минути.

Тази година Климентовите четения ще се състоят на 29.11.2023 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. Те ще са част от традиционните Климентови дни, с които Софийският университет отбелязва своя патронен празник.

 

Организационен екип:

Доц. д-р Диана Атанасова

Ас. д-р Пламена Костова

Гл. ас. д-р Камелия Христова