Начало / Новини / Календар / Европейска нощ на учените 2023 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

БТА, Ректорат

На 27 септември 2023 г. от 10.30 ч. в БТА ще се състои пресконференция на Центъра за технологии на информационното общество към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по повод ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2023 - 29 – 30 септември 2023 г. (Проект 101061564 – K-TRIO–HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт Европа“)

Участници в пресконференцията са: доц. Елисавета Гурова, доц. Калин Калинов, Албена Антонова, доц. Владимир Божилов, Марин Пандев, Марио Филипов, , Петър Теодосиев, Пенка Лазарова

Науката и иновациите са основни двигатели на съвременното общество. В Европейския съюз се обръща особен внимание на изследователите и иноваторите като създатели на нови знания и технологии, както и на привличането на таланти в математиката, природните и инженерните науки. Затова от 2006 г. досега ежегодно се финансира организирането на Европейска нощ на учените в цяла Европа, която се стреми да приближи учените до широката общественост и да увеличи осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което, от своя страна, да привлече младите хора към научна кариера.

През 2023 г. мотото на Европейската нощ на учените е „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“. Особено внимание се обръща по време на събитията на ролята на науката и иновациите за прехода към Зелена и Дигитална икономика в Европа. Затова в центъра на всички събития ще бъдат научните резултати на Центровете за върхови постижения (УНИТе, GATE, ИКТ, PlantaSYS), в които партньорите участват. Така проектът ще допринесе за повишаване на осведомеността на широката общественост относно постиженията на тези центрове, както и по специфични въпроси, свързани с въздействието на изследователските инфраструктури върху устойчивото регионално развитие, чистотата на природата, здравето и благосъстоянието на гражданите., както и приноса за развитие на Интернет на нещата, интелигентни градове, високопроизводителните изчисления и др.

Участниците в Европейската нощ на учените на 29 и 30 септември 2023 г. ще могат да се включат в различни събития в София, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Габрово, Силистра, Видин, Разград и Тараклия (Молдова).

В София програмата в Ректората ще бъде тясно свързана с честването на 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В Европейската нощ на учените ще се включат докторанти и учени от други европейски страни в рамките на проекта Transform 4 Europe (T4EU). В програмата се включват и водещи и привлечени учени от изследователски проекти на Софийския университет по програма SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“).

На 29 и 30 септември 2023 г. всички партньори ще организират програма с различни компоненти:

  • K-TRIO за деца: забавни и образователни експерименти и викторини в „Ателие на младите таланти“;
  • K-TRIO конкурси: представяне на резултати от национални и местни конкурси на деца и младежи, награждаване на победителите;
  • K-TRIO лица: изследователите в светлината на прожекторите – видеоматериали за научни постижения, работилници „Зад кулисите“, дискусии „Изследователи на сцената“;
  • K-TRIO за всички: демонстрации и експерименти в Клубове по любопитство, дискусионни клубове, панаири на знания, отворени лаборатории и др.

В България Европейската нощ на учените 2023 се осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на Програма „Хоризонт Европа“ в рамките на проект K-TRIO (Учените в триъгълника на знания), както и с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Проектът K-TRIO се реализира от консорциум с участници: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (координатор), Форум „Наука“, Институт по математика и информатика на БАН, Единен център за иновации на БАН, Център по растителна и системна биология и биотехнологии, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас, Клуб „Млади таланти“ и Регионален исторически музей – София.

Програмата на събитията, както и разнообразни видеоматериали и публикации за изследователи и научни постижения, ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта К-TRIO: https://night.nauka.bg/ , на Facebook страницата му:

https://www.facebook.com/ktrioproject/ , Facebook страницата на Форум Българска наука: https://www.facebook.com/bgnauka , както и на сайтовете на участниците в проекта.

Програма