Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Кариерен център

   

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е административно звено към ГГФ.

Центърът за кариерно развитие се ръководи от Декана на ГГФ.

Центърът за кариерно развитие е създаден, за да съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и да бъде ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 


 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 


 

РАБОТА, СТАЖОВЕ И СТИПЕНДИИ

Компания / Организация Описание
Институт по Минералогия и Кристалография към БАН Отворена позиция за докторант в сфера: Разработване на строителни материали. Приложна минералогия
ЧСУ „Проф. Николай Райнов“ Учител по география и икономика (лектор)
Фондация Карол Знание Годишна докторантска стипендия
Национална швейцарска фондация за наука
Swiss National Science Foundation
Конкурс за насърчаване на млади учени (PROMYS)
Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" Държавна стипендия за специализация в Япония, придобиване на магистърска и докторска степен
Джи Пи Груп АД Геолог
ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" Учител по география
Дозиметрична и инженерно-аерологична лаборатория към „ДИАЛ“ ООД Платени стажантски програми
Каолин ЕАД Стажантска програма на Каолин ЕАД за 2023 г.
София Мед АД Стажантска програма София Мед АД 2023
Фонд за стипендии "Иди, учи и се върни" Стипендии за магистри в чужбина
Посолство на Словашката република Националната стипендиантска програма на Словашката република за академичната 2023/2024 г.
Centre for Advanced Study Sofia (CAS) Стипендии за български учени на ЦАИ София: 2023-2024
Каолин ЕАД Геолог за гр. Сеново
International University of Tourism and Cultural Heritage "Silk Road"- Samarkand Educational grants for graduate programs
Конгреси и събития ООД Платен стаж на позиция Организатор на събития
Фондация Карол Знание Годишна докторантска стипендия
Каолин ЕАД Геолог за регион Устрем-Димитровград
Германска служба за академичен обмен
German Academic Exchange Service (DAAD)
Стипендии за 2023-2024 година
Centre for Advanced Study Sofia (CAS) Стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024
Конгреси и събития ООД Организатор събития
Fonds Katzarovi / фонд „Кацарови“ Bourses, subsides et soutiens / Стипендии, финансови помощи и субсидии на инициативи
МенторМейт Стажанти по подбор на персонал
Съвместен изследователски център (Joint Research Centre) към Европейската комисия Изследователски стажове
Германска федерална фондация за околна среда
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)
Стипендии за Следдипломна квалификация в областта на околната среда

 


 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

KОНТАКТИ

проф. д-р Климент Найденов

Геолого-географски факултет
СУ “Св. Климент Охридски”
бул. "Цар Освободител" 15
1504 София
e-mail: career@gea.uni-sofia.bg