Начало / Новини / Стопански новини

   

 

Заповед № РД 19-196/04.06.2020 г. относно наемите на наетите обекти на територията на СУ
по време на противоепидемичните мерки (с решение на АС от 2020 г., протокол 7, точка 10, буква "Г")

 

Заповед № РД 19-149/24.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 19-196/04.06.2020 г.
(с решение на АС от 24.02.2021 г., протокол 6, точка 16, буква "Б")

 

Заповед № РД 19-55/08.03.2022 г. (с решение на АС от 23.02.2022 г., протокол 5) за цялостна отмяна на Заповед № РД 19-196/04.06.2020 г. , считано от 01.03.2022 г.

 

Заповед № РД 19-235 от 11.06.2024 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

  • Обявление за промяна на мястото за провеждане на търга

 

Заповед № РД 19-53 от 31.01.2024 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Прекратяване на търга: