Начало / Университетът / История / Изтъкнати учени

   

Подборът на преподаватели и научни работници в университета потвърждава желанието да се утвърди българското национално начало в преподавателския състав, но и стремежа да се използва квалификацията на чуждия научен и преподавателски потенциал и да се достигне нивото на висшето образование в Европа.

 

  • Във физико-математическото и историко-филологическото направление с репутацията на сериозни преподаватели и научни работници се ползват Е. Иванов, П. Райков, Н. Добрев, Д. Агура, Г. Попов, М. Балабанов, чехите Т. Монин и Ив. Брежка и руският професор М. Драгоманов.

  • Забележителни постижения в хуманитарните науки бележат изтъкнатите български учени: Иван Шишманов, Любомир Милетич, Боян Пенев, Стоян Романски, Йордан Иванов, Стефан Младенов, Александър Балабанов, Михаил Арнаудов, Васил Златарски, Петър Мутафчиев, Петко Стайнов, Димитър Михалчев и мн. др.

  • В природо-математическите науки се открояват: Анастас Иширков, Кирил Попов, Методий Попов, Любомир Чакалов, Никола Обрешков, Асен Златаров, Георги Златарски, Васил Моллов и др.