Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Нов сайт на Фонд "Научни изследвания

   

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 9 юни 2014 г. официалният уеб адрес на новия сайт на Фонд „Научни изследвания“ е www.fni.bg. Всички материали за провеждане на новата конкурсна научна сесия, както и информация за цялостната бъдеща дейност на Фонда, ще се публикуват на новия адрес.