Начало / Наука / Електронни системи за научна и проектна дейност

   

 

Електронната система за научноизследователски проекти представлява регистър на подадените проектни предложения, както и на действащите и приключили проекти с участието на Софийския университет. Регистрацията в системата е задължително условие за кандидатстване и подписване на документи по проекти от името на Университета. Изискването се прилага при кандидатстване по всички национални, европейски и международни програми с изключение на конкурсните сесии на ФНИ към СУ, финансирани целево от държавния бюджет.

Потребителите сами създават профили в системата, като не се изисква идентификация с име и парола за СУСИ.

Ръководство за работа със системата

 

 

Вътрешноинституционалните проекти на Софийския университет се администрират чрез специално разработена за целта електронната система. (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/) Ежегодно в Софийския университет се изпълняват между 190 и 250 вътрешни изследователски проекта, финансирани с целеви средства от държавния бюджет.

 

 

  • Информационна система за научната дейност "Авторите" - инструкции

https://authors.uni-sofia.bg/

 

  • Система за научно-изследователска информация
    research.uni-sofia.bg

 

Системата за научно-изследователска информация представлява електронната библиотека на Университета с достъпен онлайн архив, предназначен да направи резултатите от изследванията видими в Интернет, за да могат те да бъдат индексирани от Google и други търсачки и онлайн средства. Основно предимство на системата е, че осигурява на учените от СУ собствено институционално хранилище за публикуване с отворен достъп, отговарящо на изискванията на EOSC и OpenAIRE и регистрирано в OpenDOAR. Целта на библиотеката е насърчаване на активното участие на изследователите в инициативата за отворена наука. Съгласно определението на ЕК, представено в Препоръка (ЕС) 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение:
„отворената наука се отнася до нов подход към научния процес, основан на съвместна работа и нови начини за разпространение на знания, подобряване на достъпността и повторното използване на резултатите от научните изследвания с помощта на цифрови технологии и нови инструменти за съвместна работа”.

Подробности за системата можете да откриете в секция „Често задавани въпроси“.