Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Издаване на уверение

   
  • Уверението е официалния документ, удостоверяващ студентското положение; бланката е утвърдена в Наредба, публикувана в Постановление на Министерски съвет № 215 от 2004 г. и само тя се попълва, заверява, превежда, легализира;
  • Уверения се закупуват от книжарниците в сградите на Университета;
  • Попълват се собственоръчно и се заверяват от отдел “Студенти”;
  • Използвайте записването си за нов семестър, за да подготвите и заверите всички необходими за годината уверения.